Lubrifikuesi

Lëng ose xhel, me te cilin lyhet penisi, vagina ose anusi. Lubrifikuesi e bën më të lehtë penetrimin e vaginës ose të anusit.

Lubricant

Fluid or gel that is applied on the penis, vagina or anus. A lubricant makes penetration of the vagina or anus easier.