Sjellja prindërore

Lidhja midis një prindi (nënës apo babait) dhe fëmijës. Të dy prindërit kujdesen për fëmijën dhe janë që të dy përgjegjës për fëmijën.

Parenthood

Both parents take care of the child and are responsible for the child.