SIDA

Faza e fundit e virusit HIV. Sistemi imunitar i dikujt me SIDA është tashmë shumë i dëmtuar. Trupi nuk mund të mbrohet më vetë nga sëmundjet. Nëse trajtoheni për virusin HIV, ju nuk sëmureni me SIDA.

AIDS

The late stage of HIV. The immune system of someone with AIDS is very damaged already. The body can no longer defend itself against diseases. If you get treated for HIV, you do not get AIDS.