Shterpësia

Kur një person nuk është në gjendje të bëjë fëmijë.

Infertility

Not being able to have children.