Shtatzënia e paplanifikuar

Kur një grua është shtatzënë dhe nuk e kishte planifikuar të mbetej shtatzënë. Gruaja mund të vendosë ta vazhdojë shtatzaninë dhe ta mbajë foshnjën ose ta japë për adoptim. Ajo mund të zgjedhë gjithashtu të bëjë abortim.

Unwanted pregnancy

When a woman is pregnant and did not plan to get pregnant. The woman can decide to continue the pregnancy and keep the baby, or give it up for adoption. She can also choose to have an abortion.