Sperma

Lëng i trashë, i bardhë, i cili del nga penisi  një burri kur ejakulon. Ky lëng përmban spermatozoide.

Semen

Thick white fluid that comes out of a man's penis when he ejaculates. The fluid contains sperm cells.