Seksi

Të gjitha veprimet, të cilat mund të eksitojnë seksualisht. Seks nuk është vetëm marrëdhënia seksuale. Përveç të tjerash, ai përfshin edhe puthjen, përkëdheljen ose seksin oral. Mund të bëni seks edhe vetëm (ky quhet masturbim).

Sex

All acts that can sexually arouse you. Sex is more than sexual intercourse. It also includes kissing, caressing and oral sex, among others. You can also have sex with yourself (this is called masturbation).