Rrjedhja vaginale

Lëng pa ngjyrë ose i bardhë nga vagina. Kjo është normale. Lëngu e mbron vaginën që të mos thahet. Ai e mbron gjithashtu nga infeksionet. Gratë kanë më shumë rrjedhje të bardha gjatë ditëve pjelloreciklit të tyre dhe gjatë shtatzënisë.

Vaginal discharge

Colourless or white fluid from the vagina. This is normal. The fluid prevents the vagina from drying out. It also protects against infections. Woman have more white discharge during the fertile days of their cycle and during pregnancy.