Roli sipas gjinisë

Pritshmëritë e shoqërisë rreth mënyrës me të cilën duhet të sillet një burrë ose një grua. Këto pritshmëri mund të ndryshojnë nga kultura në kulturë.

Gender role

Expectations in society about the way a man or woman should behave. These expectations can differ from culture to culture.