Marrëdhënia

Dy njerëz janë partnerë dhe janë të lidhur me njëri tjetrin nëpërmjet ndjenjave që kanë.

Relationship

Partners are two people who have feelings for each other and a bond with each other.