Cikli menstrual/ menstruacioni

Dalja e gjakut nëpërmjet vaginës së një gruaje një herë në muaj. Cikli menstrual/ menstruacion zgjat disa ditë. Çdo muaj përgatitet trupi i një gruaje për një shtatzëni, por nëse ajo nuk mbetet shtatzënë, trupi mënjanon gjakun e tepërt nga mitra.

Menstrual period/menstruation

The outflow of blood through the woman's vagina once a month. The menstrual period / menstruation lasts a few days. Every month the woman’s body prepares for a pregnancy, but if she does not become pregnant, the body removes the excess blood from the uterus.