Puthja franceze

Puthje që bëhet me gojë të hapur. Gjuhët e partnerëve preken dhe lëvizin rreth njëra-tjetrës.

French kiss

A kiss done with an open mouth. The partners' tongues touch and move around each other.