Problemet seksuale

Problemet në jetën tuaj seksuale, si çrregullimi i funksionit erektil, mungesa e dëshirës seksuale, shfaqja e dhimbjeve gjatë seksit. Problemet seksuale mund të kenë shkaqe të ndryshme.

Sexual problems

Problems in your sex life, such as: erectile dysfunction, having no sexual desire and having pain during sex. Sexual problems can have various causes.