Lafsha

Një copë lëkure, e cila mbyll kokën (fundin) e penisit. Lafsha e mbron kokën e penisit. Tek burrave e bërë synet  është hequr lafsha.

Foreskin

The piece of skin that surrounds the glans (end) of the penis. The foreskin protects the glans. Circumcised men have had their foreskin removed.