PPE

PPE (profilaksia pas ekspozimit) është një trajtim me ilaçe për virusin HIV pas kontaktit seksual pa mbrojtje dhe në rast dyshimi të arsyetuar për një infektim potencial. Trajtimi zvogëlon rrezikun e një infeksioni me virusin HIV. Trajtimi duhet të fillojë brenda 3 ditëve nga kontakti i rrezikshëm.

PEP

PEP (post-exposure prophylaxis) is a treatment with HIV medicines after unprotected sexual contact and the justified suspicion of possibly being infected. The treatment reduces the risk of an HIV infection. The treatment has to start within 3 days of the risky contact.