Urinoj

Lejimi i rrjedhjes së urinës jashtë trupit tuaj.

To urinate

To allow urine to flow out of your body.