Vrima e jashtme e uretrës

Fundi i uretrës. Urina del nga trupi nëpërmjet vrimës së jashtme të uretrës. Te gratë, ajo është midis klitorit dhe vaginës, te burrat është në fund të penisit.

Urinary meatus

End of the urethra. Urine leaves the body through the urinary meatus. In the case of women it is between the clitoris and the vagina, in the case of men it is at the end of the penis.