Placenta

Organ që rritet përkrah fetusitmitër kur një grua është shtatzënë. Ushqyesit transportohen nga nëna te fetusi nëpërmjet placentës dhe produktet e jashtëqitjes së fetusit kthehen te nëna. Placenta dhe fetusi lidhen me njëri-tjetrin nëpërmjet kordonit të kërthizës. Placenta del nga trupi i nënës 10 deri në 30 minuta pas lindjes.

Placenta

Organ which grows alongside the foetus in the uterus when a woman is pregnant. Nutrients are transported from the mother to the foetus through the placenta, and the foetus's waste products are returned to the mother. The placenta and the foetus are connected to each other via the umbilical cord. The placenta leaves the mother's body 10 to 30 minutes after delivery.