Pështyma

Lëng i prodhuar në gojën tuaj.

Saliva

Fluid produced in your mouth.