Përqafoj

Kur e mbani dhe e shtrëngoni dikë. Përqafimi është një shenjë miqësie ose dashurie.

To cuddle

To hold and hug someone. A cuddle is a sign of friendship or love.