Flluska

Gungë e vogël mbi lëkurë, e ngjashme me flluskën, e cila është e mbushur me lëng pa ngjyrë.

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.