Parapërgatitja

Stimulimi ose eksitimi seksual që i bëjnë partnerët njëri-tjetrit, për shembull me anë të përkëdheljeve, puthjeve, përqafimeve, masazheve ose lëpirjes. Zakonisht, parapërgatitja çon në marrëdhënie seksuale ose në një lloj tjetër seksi, por kjo nuk ndodh gjithmonë. Parapërgatitja është e ndryshme në çdo çift.

Foreplay

Partners stimulating or arousing each other sexually, for example by caressing, kissing, cuddling, giving massages or licking. The foreplay usually leads to sexual intercourse or another kind of sex, but not always. The foreplay is different for each couple.