Ovulacioni

Momenti në të cilin një vezëz e pjekur lëshohet nga njëra prej vezoreve. Ovulacioni ndodh në mes të një cikli, rreth 14 ditë para se të fillojë cikli menstrual i ardhshëm. Është i vetmi moment gjatë ciklit kur një spermatozoid mund të fekondojë një vezëz.

Ovulation

The moment at which a ripe egg cell is released from one of the ovaries. Ovulation occurs in the middle of the cycle, about 14 days before the next menstrual period begins. It is the only time in the cycle when a sperm cell can fertilize an egg cell.