Herpesi

Infeksion i shkaktuar nga një virus. Simptomat e herpesit janë flluskat në ose rreth organeve seksuale, anusit ose gojës. Zakonisht, flluskat zhduken në mënyrë spontane. Virusi qëndron në trup, prandaj më vonë mund të shfaqen më shumë flluska. Herpesi është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) dhe është shumë ngjitës.

Herpes

Infection caused by a virus. The symptoms of herpes are blisters on or around the sexual organs, anus or mouth. These blisters usually disappear spontaneously. The virus stays in the body, so more blisters may appear later. Herpes is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious.