Operacioni cezarian

Një ndërhyrje kirurgjikale, e kryer kur një grua shtatzënë nuk mund të bëjë një lindje natyrore. Mjeku bën një prerje në barkun e nënës për të lindur foshnjën.

Caesarean section

A surgical operation performed when a pregnant woman cannot have a natural delivery. The doctor makes an incision in the mother's belly to deliver the baby.