Seksi pa mbrojtje

Kontakti seksual ku partnerët nuk përdorin prezervativ apo një kontracepsion tjetër. Marrëdhënia seksuale pa kontracepsion mund të çojë në një shtatzani të paplanifikuar. Seksi pa prezervativ mund të shkaktojë edhe IST.

Unprotected sex

Sexual contact where the partners do not use a condom (or other method of contraception). Sexual intercourse without contraception can lead to an unwanted pregnancy. Sex without a condom can also lead to STIs.