Lagia në ëndërr

Ejakulacion gjatë gjumit. 

Wet dream

Ejaculation while asleep.