Muskujt e dyshemesë së legenit

Muskujt në fund të barkut. Muskujt e dyshemesë së legenit mbajnë fshikën dhe zorrët në vendin e duhur, si dhe mitrën te gratë. Ata pengojnë daljen pa dashje nga trupi të urinës dhe të feçeve. Muskujt e dyshemesë së legenit janë të rëndësishëm edhe për kënaqësinë seksuale.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.