Mungesa e besnikërisë

Kur keni kontakt seksual me të tjerët, në kundërshtim me marrëveshjen që keni me partnerin tuaj. Në çdo marrëdhënie, mungesa e besnikërisë përcaktohet ndryshe. Çdo çift vendos se cilat kontakte janë të mundshme dhe cilat jo.

Infidelity

Having sexual contact with others contrary to the agreement you have with your partner. Infidelity is defined differently in every relationship. Every couple decides which contacts are possible and which are not.