Menopauza

Kur një gruaje i ndalojnë përgjithmonë cilket menstruale , zakonisht rreth moshës 50 vjeç.

Menopause

When a woman stops having menstrual periods forever, usually around the age of 50.