Me dëshirë

Nëse e bëni diçka me dëshirë, e bëni sepse e doni vetë.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.