Masturbimi

Eksitimi duke stimuluar trupin tuaj (zakonisht organet seksuale). Masturbimi mund të shkaktojë orgazëm.

Masturbation

Getting aroused by stimulating your own body (usually the sexual organs). Masturbation can lead to an orgasm.