Lesbike

Gruaja, e cila ndihet e tërhequr emocionalisht dhe/ose seksualisht nga një grua tjetër.

Lesbian

Woman who feels sexually and/or emotionally attracted to another woman.