Lëngu vaginal

Lëng natyror në vaginë. Vagina laget më tepër se zakonisht, kur një grua eksitohet. Lëngu vaginal ndihmon penetrimin e penisin në vaginë.

Vaginal fluid

Natural fluid in the vagina. The vagina becomes wetter than normal when a woman is aroused. In this way, vaginal fluid helps the penis to enter the vagina.