Ilaçi

Mjet për kurimin e një infeksioni ose të një sëmundjeje. Antibiotikët, për shembull, janë ilaçe.

Medicine

Means of curing an infection or a disease. Antibiotics for example are medicines.