Kupë menstruacioni

Kupa e menstruacionit duket pak si një gotë. Ajo përbëhet prej silikoni mjekësor ose prej lateksi. Një kupë menstruacioni futet në vaginë. Ajo nuk e thith gjakun por e grumbullon atë. Merreni kupën e menstruacionit, zbrazeni atë, shpëlaheni dhe vendoseni atë përsëri.

Menstrual cup

The menstrual cup looks a bit like a chalice. It is made of medical silicone or latex. A menstrual cup is inserted into the vagina. It does not absorb the blood, but rather collects it. Remove the menstrual cup, empty it, rinse it and reinsert it.