Kruajtja

Ndjesia e krruajtjes në lëkurë. Ju shkakton dëshirën për t'u kruar.

Itching

An itchy feeling on the skin. It makes you want to scratch yourself.