Kontracepsioni

Mjetet dhe metodat për parandalimin e shtatzënisë. Prezervativët dhe pilulat kontraceptive janë shembuj të metodave të kontracepsionit.

Contraception

Means and methods of preventing pregnancy. Condoms and the contraceptive pill are examples of methods of contraception.