Klamidia

Infeksion i zakonshëm i shkaktuar nga një bakter. Klamidia është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) dhe është shumë ngjitëse. Zakonisht nuk shkakton simptoma. Përdorimi i një prezervativi gjatë seksit ju mbron nga klamidia. Klamidia mund të kurohet me antibiotikë.

Chlamydia

Common infection caused by a bacterium. Chlamydia is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious. It often causes no symptoms. Using a condom during sex protects against chlamydia. Chlamydia can be cured with antibiotics.