Testikuli

Burri ka 2 testikuj. Testikujt prodhojnë spermatozoide të reja. Ato ndodhen në skrotum, i cili varet nën penis.

Testicle

A man has 2 testicles. Testicles produce new sperm cells. They are located in the scrotum, which hangs under the penis.