Infermierja/Infermieri

Një person i trajnuar, i cili ka si profesion që të kujdeset për njerëzit e sëmurë. Infermiereve dhe infermierëve nuk u lejohet që të japin receta për ilaçe.

Nurse

A trained person whose job it is to care for sick people. Caregivers are not allowed to prescribe medicines