Infeksioni kërpudhor

Infeksioni i organeve seksuale, i cili është shkaktuar nga një kërpudhë. Simptomat kryesore janë rrjedhja e shtuar dhe kruajtja. Infeksioni kërpudhor mund të kurohet me një krem ose me pilula. Infeksioni kërpudhor mund të transmetohet gjatë seksit. Por, transmetimi seksual i tij ndodh rrallë. Shkaqe të tjera të mundshme janë p.sh. përdorimi i antibiotikëve, konvertimi hormonal gjatë shtatzënisë, marrja e një pilule ose dobësimi i sistemit imunitar.

Fungal infection

An infection of the sexual organs caused by a fungus. The main symptoms are increased discharge and itching. A fungal infection can be cured with a cream or tablets. A fungal infection can be transmitted during sex but this is rare. Other causes are, for example, taking antibiotics, hormone replacement during pregnancy, taking the contraceptive pill or a weakening of the immune system.