Infeksioni

Infeksioni ndodh kur një mikroorganizëm hyn në trup dhe shkakton dëme. Një mikroorganizëm mund të jetë një virus, parazit, kërpudhë ose bakter.

Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.