I/e dashuruar

Një ndjenjë që nuk është e njëllojtë për të gjithë njerëzit. Të jesh i dashuruar do të thotë, që dikush mendon shumë shpesh për një person, dëshiron të jetë gjithmonë bashkë me të dhe dëshiron të bëjë seks me atë person.

In love

A feeling that is different for everyone. Being in love can mean that you think of someone a lot, always want to be with this person and want to have sex with this person.