Himeni

Kurorë elastike prej indi në hyrje të vaginës. Forma dhe madhësia e himenit ndryshojnë te çdo grua.

Hymen

Supple rim of tissue at the entrance to the vagina. The shape and size of the hymen are different for every woman.