Higjienë

Higjienë do të thotë, që të mbajsh pastër trupin. Ajo zvogëlon rrezikun që të sëmureni.

Hygiene

Hygiene means keeping the body clean. It reduces the risk of becoming ill.