Gonorreja

Infeksion i uretrës (burrat) ose i vaginës (gratë) ose i rektumit (burrat dhe gratë). Simptoma më e zakonshme e gonorresë është një rrjedhje e verdhë në jeshile nga penisi ose vagina. Gonorreja është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) që shkaktohet nga baktere. Prezervativi ju mbron nga gonorreja. Për të parë nëse ju keni gonorre, mjekia/mjeku këtë mund ta konstatojë nëpërmjet marrjes së një prove nga vagina, nga uretra, nga penisi ose nga rektumi. Për arsye se gonorreja rektale zakonisht nuk shkakton dhimbje, marrja e provës nga rektumi pas seksit anal është edhe atëherë kuptimplotë, kur nuk ka shqetësime. Gonorreja mund të kurohet me antibiotikë.

Gonorrhoea

Infection of the urethra (men), vagina (women) or rectum (men and women). The most common symptom of gonorrhoea is a yellowish green discharge from the penis or the vagina. Gonorrhoea is a sexually transmitted infection (STI) caused by bacteria. A condom protects against gonorrhoea. The doctor can check whether you have gonorrhoea by taking a swab from the vagina, urethra, penis or rectum. As rectal gonorrhoea often has no symptoms, a swab from the rectum after anal sex can also be sensible if no symptoms are present. Gonorrhoea can be cured with antibiotics.