Gjinekolog/ mjek për gra

Mjeke/mjek, e cila/i cili është specializuar për trajtimin shëndetësor gjatë shtatzënisë, për kontracepsionin dhe sëmundjet e grave. Një gjinekolog/ mjek për gra mund të jetë një grua ose një burrë.

Gynaecologist

A doctor who has specialized in health care during pregnancy, in contraception and in women's diseases. A gynaecologist may be a woman or a man.