Zonat erogjene

Pikat seksualisht të ndjeshme në trup. Nëse këto pika stimulohen, ju mund të eksitoheni seksualisht. Të ndjeshme nuk janë vetëm organet seksuale dhe zona rreth tyre, por edhe, për shembull, veshët, thithat, shputat e këmbëve, duart, goja etj. Zonat erogjene ndryshojnë te çdo njeri.

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.