Ereksioni

Një burrë ka ereksion, kur eksitohet seksualisht ose spontanisht (për shembull gjatë një lagieje në ëndërr). Gjatë kësaj penisi i tij ngurtësohet.

Erection

A man gets an erection when he is sexually aroused or spontaneously (for example during a wet dream). The penis becomes erect.